Makra pro vaky pro tělesně postižené děti a mládež upoutané na vozíček s využitím 2D CAD systému AccuMark

Title Alternative:Macros for holding bags for wheelchair bound children (using 2D CAD AccuMark system)
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tvorbou makra s využitím 2D CAD systému AccuMark pro danou konstrukci vaku tvořenou pro tělesně postižené děti a mládež. První část práve obsahuje teoretické poznatky rozdělení CAD systému a jejich uplatnění a využití v oděvním průmyslu .V praktické části práce je uveden podrobnýá postup tvorby konstrukční sítě vaku pomocí makra , modelové úpravy , doporučené materiály k výrobě vaku a střihové položení na materiál.
The Bachelor work is about makng macro by using a CAD system at AccuMark for concrete construction of bag, which is appropriate for physically handicaped kids and youths. The firat part of my work is focused on teoretic notes of dividing of CAD system and its usage and utilization in fashion industry the practical part of my work is mentioned detailed description of making construction net of bag by the help of macro, model modifications, reccommend materials neccesarry for making a bag and cutting of shearing position on material.
Description
katedra: KOD; přílohy: CD ROM,Informační katalog výrobků,vzorky materiálu; rozsah: 53 s.
Subject(s)
vak, makro, konstrukční síť, modelové řešení, střihová poloha, bag, macro, construct design, modeling solution, shearing position
Citation
ISSN
ISBN