Aplikace pro monitorování provozu vozidel přepravní společnosti

Abstract
Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci umožňující dispečinku přepravní společnosti sledovat pohyb a stav vozidel. Jsou zde analyzovány potřebné funkce aplikace a z nich je vytvořena technická specifikace. Následně je navržena a implementována multiplatformní mobilní aplikace komunikující přes dané rozhraní s informačním systémem společnosti. Práce zahrnuje í zkušenosti z testovacího provozu a specifický postup při nasazování aplikace pro zachování zpětné kompatibility.
The goal of this thesis is to create a mobile application allowing vehicle monitoring to transportation company dispatchers. There are analysed the required application features, and a technical specification is created from them. Subsequently, a multi-platform mobile application communicating via a~given interface with the company's information system is designed and implemented. The thesis also includes experience from test operation and a~specific procedure for deploying the application to maintain backward compatibility.
Description
Subject(s)
Mobilní aplikace, přeprava, logistika, Mobile application, transportation, logistics
Citation
ISSN
ISBN