Porovnání vybraných ekonomických ukazatelů Ústeckého a Libereckého kraje

Title Alternative:The Comparison of chosen economic Indicators of Ústí and Liberec Regions
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma work is treated of definition of region in generall terms in the first part. There is described, what constitutes its, what is its agency and what authorities it has. It´s charakterized Usti and Liberec Region then in light of administrative aspect especially, in light of their economy, education and transport. This work is analysed economics indicators of region afterwards. It is focusing on confirmed budgets of both regions and on indicator of regional unemployment principally. Next part of the work is dealed with confrontation of this chosen indicators. Regional supplies are confronted in four chosen spheres. This spheres are health service and social-service work, transport, education and culture and monument preservation. At the close is this work contained concept of elimination of the regional disparitions, which is resulted from strategy of sustainable development of both regions and from existence of industrial zones, which are situated on the territory of Usti and Liberec Region.
Diplomová práce nejprve obecně pojednává o definici kraje. Popisuje, co ho tvoří, jaká je jeho působnost a jaké má orgány. Poté charakterizuje Ústecký a Liberecký kraj zejména z administrativního hlediska, z hlediska jejich hospodářství, vzdělání a dopravy. Práce pak analyzuje ekonomické ukazatele kraje. Zaměřuje se především na schválené rozpočty obou krajů a na ukazatel krajské nezaměstnanosti. Další část práce se zabývá komparací těchto vybraných ukazatelů. Krajské rozpočtové výdaje jsou porovnávány ve čtyřech vybraných oblastech. Zdravotnictví a sociální péče, doprava, školství a kultura a památková péče. Diplomová práce ve svém závěru obsahuje návrh na odstranění regionálních disparit, který vychází ze strategie udržitelného rozvoje obou krajů a z existence průmyslových zón, které se nacházejí na území Ústeckého a Libereckého kraje.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 88 s., 7 s. příloh
Subject(s)
region, regional vote, liberec region, unemployment rate, unemployment, industry, industrial zone, receipts, budget, expenditures, usti region, sustainable development, kraj, krajské volby, liberecký kraj, míra nezaměstnanosti, nezaměstnanost, průmysl, průmyslová zóna, příjmy, rozpočet, výdaje, ústecký kraj, udržitelný rozvoj
Citation
ISSN
ISBN