Zapojení nevládních neziskových organizací do aktivní politiky zaměstnanosti

Title Alternative:Involvement of NGOs in Active Employment Policy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem diplomové práce je zapojení nevládních neziskových organizací do aktivní politiky zaměstnanosti. Cílem práce je, v rámci sledovaného období, zmapovat vývoj nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti v závislosti na zapojování nevládních neziskových organizací v České republice a dle vybraných statistických dat zhodnotit rozdíly při zapojování organizací neziskového sektoru do aktivní politiky zaměstnanosti ve dvou zvolených krajích České republiky. Teoretická část se nejprve věnuje funkcím a cílům neziskových organizací ve společnosti, popisuje vztah mezi občanským sektorem, trhem a státem, je zaměřena na význam a oblasti působení nevládních neziskových organizací. Poslední kapitola teoretické části osvětluje problematiku politiky zaměstnanosti. Stěžejní část práce mapuje vývoj počtu sledovaných neziskových organizací, nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti v České republice a následně ve dvou zvolených krajích, uvádí možné důvody takového vývoje, hodnotí vzájemné souvislosti, odlišnosti ve vývoji a ovlivňující faktory. Poslední kapitola práce se zabývá případovou studií konkrétní neziskové organizace.
Description
91 s. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
manpower policy, nonprofit organizations, politika zaměstnanosti, neziskové organizace
Citation
ISSN
ISBN