Volnočasové aktivity u klientů v domově důchodců

Title Alternative:Client's Freetime Activity in Rest Home
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis deals with leisure activities in the homes for the elderly and their impact on behavior of the elderly living there. The thesis presupposes that each human being, in any period of life, needs to satisfy not only the physical needs but also the social and psychic ones. If these needs are not being satisfied for a longer period of time, it usually affects human behavior. People living in the homes for the elderly have to cope with many changes. Leaving home and family and moving into an unknown living environment is the most significant change. The theoretical part clarifies notions, such as change of cognitive functions, emotional and biological changes in the old age, emotional relationships, activating methods. The practical part includes the data based on the study of the documentation, in which two groups of the elderly were compared: the group of the elderly who took part in leisure activities with the group of the elderly who did not. Both groups were scrutinized then in terms of frequency of problematic behavior appearance. Conclusions are crucial for understanding the importance of the activating elements in homes for the elderly and the necessity of supporting the autonomy of the individual.
Bakalářská práce se zabývala volnočasovými aktivitami v domovech pro seniory a jejich vlivem na chování seniorů, kteří v nich žijí. Bakalářská práce vycházela z předpokladu, že každý člověk, v každé životní fázi, potřebuje uspokojovat kromě potřeb fyzických také potřeby sociální a psychické. Pokud nejsou tyto potřeby dlouhodobě uspokojovány, dochází obvykle ke změně chování. Lidé žijící v domovech pro seniory se musí vyrovnat s mnohými změnami. Tou nejdůležitější a nejzávažnější změnou je odchod z domova a od rodiny, do neznámého prostředí. Teoretická část objasňuje pojmy - změna kognitivních funkcí, emoční a biologické změny ve stáří, citové vztahy, aktivizační činnost. Praktická část obsahuje údaje vycházející ze studia dokumentace. Porovnávala dvě skupiny seniorů. Skupinu seniorů, kteří se účastnili volnočasových aktivit, se skupinou seniorů, kteří se volnočasových aktivit neúčastnili. V obou skupinách pak mapovala výskyt problémového chování. Výsledná zjištění jsou důležitá pro pochopení důležitosti aktivizačních prvků v domovech pro seniory a zároveň nutnosti podporovat autonomii každého jedince.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD; rozsah: 54 s., 4 s. obr. příloh
Subject(s)
stáří, problematické chování, aktivizační činnosti, kognitivní funkce, emoční a biologické změny ve stáří, citové vztahy, autonomie, old age, problematic behavior, activating methods, cognitive functions, emotional and biological changes in the old age, emotional relationships, autonomy
Citation
ISSN
ISBN