Velký irský hladomor

Title Alternative:Great Irish Famine
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tématem Velkého irského hladomoru mezi lety 1845-1850. V první kapitole stručně shrnuje situaci, ve které se Irsko nacházelo před vypuknutím hladomoru, jeho postavení vzhledem k Anglii a vnitřní situaci obyvatelstva. Poté se zabývá problematikou hladomoru a nemocí s ním spojených. Třetí kapitola mapuje hladomor v Irsku jeho příčiny a dopad na společnost. Také charakterizuje pomoc, která přicházela zejména z Anglie. Závěrečná část předložené práce popisuje důsledky krize pro Irsko.
The bachelor thesis deals with the theme of the Great Irish Famine between 1845-1850. The first chapter summarizes the pre-famine situation in Ireland. Next chapter is about the famine and diseases associated with the famine. The third chapter describes The Great Irish Famine its causes and impact on the society. The thesis also characterizes the help, especially from England. The last chapter describes the consequences for Ireland in the following years.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN