Transformace požadavků zákazníků na parametry nově vyvíjeného produktu

Title Alternative:Transformation Requirements of Customers on Parameters New Developing Product
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work is oriented at proposal and realization of process, which leads to the acquisition of customer?s requirements on car concept. In work is highlighted demand to development car for older generation by influence of population ageing not only in the Czech Republic but also in the whole Europe. Significant part of the work present technique of marketing research and output data analyses. Attention is mostly present to method QFD as interface for transformation of customer?s requests on technical parameters. Practical part of work is present to proposal and realization of the process of acquisition of customer?s requirements. I choose project Fit to Age as example of application of this process.
Tato práce je zaměřena na návrh a realizaci procesu vedoucím k získání požadavků zákazníků na koncept automobilu. V práci je zdůrazněna potřeba vývoje automobilu pro starší generaci vlivem stárnutí populace nejen v České republice ale i v celé Evropě.Významná část práce se věnuje technikám marketingového výzkumu a vyhodnocení výstupních dat. Pozornost je věnována především metodě QFD jako prostředku pro transformaci zákaznických požadavků na technické parametry. Návrhu a realizaci procesu k získání požadavků zákazníků a jejich analýze se věnuje praktická část. Jako příklad pro použití tohoto procesu jsem zvolil projekt Fit to Age.
Description
katedra: KIN; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 61 s. (62 269 znaků)
Subject(s)
qualitative methods, qfd, customer?s requirements, marketing research, metody kvality, qfd, požadavky zákazníků, marketingový výzkum
Citation
ISSN
ISBN