Příspěvek na péči

Title Alternative:Welfare benefit
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou fungování nového modelu sociálních služeb, jehož základním nástrojem je nově koncipovaná sociální dávka - příspěvek na péči. Cílem práce bylo zjistit informovanost občanů o poskytování příspěvku na péči a způsob jeho využívání. Práci tvořily dvě hlavní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování odborných zdrojů popisovala obsah nového zákona o sociálních službách a objasňovala problematiku příspěvku na péči. Praktická část zjišťovala efektivnost přenosu informací o příspěvku na péči prostřednictvím různých informačních zdrojů k potřebným příjemcům, dále míru informovanosti a způsob využívání příspěvku. Výsledky průzkumu ukázaly na nedostatečnou úroveň osvěty uživatelů příspěvku a vyústily v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti posílení lidských zdrojů v sledovaném regionu tak, aby byla zajištěna dostatečná informovanost.
This Bachelor´s thesis deals with the functional issues of the new social services model regarding a basic tool of newly conceived social bonuses - care allowances. The goal of this work was to discover the level of awareness among citizens regarding how the allowances are provided and how they can be put to use. The work consists of two large areas. The first is theoretical, which with the help of elaboration of professional sources, describes the content of new social services law and clarifies the issues of care allowances. The practical part then traces the effectiveness of information transfer regarding care allowances and how they are put to use. The research results illustrate the allowance beneficiaries{\crq} inadequate level of adult education and lead to specifically suggested precautions in the area of strengthening human resources as to provide an adequate level of awareness.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1CD; rozsah: 75 s., 18 s. příloh
Subject(s)
sociální služby, příspěvek na péči, sociální pracovník, obecní úřad obce s rozšířenou působností, průzkum, social services, care allowances, social worker, the municipal office with extended jurisdiction, research
Citation
ISSN
ISBN