Aplikace problémové a badatelsky orientované výuky na vybrané přírodovědné a technické obory na střední průmyslové škole

Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na prozkoumání možností aplikace problémové a badatelsky orientované výuky na vybrané přírodovědné a technické obory na střední průmyslové škole s ohledem na mezioborovou didaktickou transformaci a zvážení výhody i nevýhody případné implementace.
This bachelor's thesis focuses on exploring the possibilities of applying problem­based and inquiry­based instruction to selected science and technology at a secondary industrial school with regard to interdisciplinary didactic transformation and considering the advantages and disadvantages of possible implementation.
Description
Subject(s)
problémové vyučování, badatelsky orientované vyučování
Citation
ISSN
ISBN