Národní hokejová liga: Období Původní šestky, 1942-1967

Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o historii šesti hokejových týmů z Kanady a Spojených států amerických, které společně v letech 1942-1967 utvořily v Národní hokejové lize seskupení známé jako Původní šestka. V práci je analyzován vliv světových válek a Velké hospodářské krize na podobu soutěže, její ekonomický vzestup v padesátých a šedesátých letech a následná expanze. Zároveň práce mapuje změny pravidel a hokejové inovace v Severní Americe. Chronologicky je zaznamenána historie vítězů Stanley Cupu v jednotlivých ročnících, slavné týmové generace i důvody vzniků a zániků klubových organizací. Dále jsou popsány spory mezi důležitými hokejovými osobnostmi, v jejichž důsledku byl formát NHL neustále přetvářen. Výsledkem je vznik uceleného přehledu poznatků o Národní hokejové lize s důrazem na týmy Boston Bruins, Detroit Red Wings, Chicago Black Hawks, Montreal Canadiens, New York Rangers a Toronto Maple Leafs.
This bachelor thesis deals with history of six hockey teams from Canada and United States of America, which together in the years 1942-1967 formed in the National Hockey League grouping known as Original Six. In the thesis is analyzed influence of world wars and the Great Depression on the form of competition, her economic rise in the fifties and sixties and subsequent expansion. At the same time thesis maps changes in rules and hockey inovation in North America. Chronological is recorded Stanley Cup winners history in individual years, famous team generations and the reasons for establishment and dissolution of club organizations. Furthermore are described disputes between important hockey personalities, as a result, the NHL format has been continually reshaped. The result is the creation of a comprehensive overview of knowledge about the National Hockey League with an emphasis on teams Boston Bruins, Detroit Red Wings, Chicago Black Hawks, Montreal Canadiens, New York Rangers and Toronto Maple Leafs.
Description
Subject(s)
NHL, lední hokej, Kanada, Spojené státy americké, Původní šestka, Stanley Cup, krize, válka, expanze, NHL, ice hockey, Canada, United States of America, Original Six, Stanley Cup, crisis, war, expansion
Citation
ISSN
ISBN