Kresba lidské postavy v předškolním věku

Title Alternative:Drawing a Human Figure in Pre-school age
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of this Diploma thesis is the progress in children's drawing at preschool age, specialized to the human body drawing in the last class of preschool education. The theoretical part deals with the influence of aesthetics training on a child, primitive trying to draw a figure and general progress of children's drawing. It describes main features in the children's figure drawing and refers to the influence of the environment. The functional part is based on the analysis of children's pictures, which were drawn by children attending a kindergarten, and it compares them with pictures drawn at the registration to a primary school. As a part of this work are included children's pictures with comments on them and characteristics of children (casuistry).
Diplomová práce se zabývá vývojem kresby dítěte v předškolním věku se zaměřením na kresbu postavy v posledním roce docházky do mateřské školy. Teoretická část objasňuje vliv estetické výchovy na dítě, prvotní pokusy o kresbu postavy a celkový vývoj dětského výtvarného projevu. Popisuje charakteristické znaky ve figurální kresbě dítěte a poukazuje na vliv prostředí. Praktická část je založena na rozboru dětských kreseb, získaných od dětí z mateřské školy a jejich porovnání s kresbou u zápisu do 1. třídy. Součástí diplomové práce jsou kresby lidské postavy s komentářem a kazuistika dětí.
Description
katedra: KPV; rozsah: 136 s. , 20 s. obr. příloh.
Subject(s)
children's drawing, progress in figure drawing, main features of drawing, casuistry, analysis of children's drawing, registration to a primary school, kindergarten, dětská kresba, vývoj kresby postavy, charakteristické znaky kresby, kazuistika, obsahová analýza kresby, zápis do 1. třídy, mateřská škola
Citation
ISSN
ISBN