Charakteristika pneumatického tryskového atomizéru

Title Alternative:Characteristics of pneumatic nozzle atomizer
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací, měřením a charakteristikou sprejů. Hlavním cílem je sestavit plně funkční atomizér. Seznámíme se s pojmem atomizace, rozebereme si, jak dochází k atomizaci a na jaké základní druhy se dělí. Velký důraz bude kladen na atomizaci vzduchovou. Objasníme si principy a možnosti konstrukce atomizérů, které později využijeme při návrhu našeho atomizéru. Dále se zabýváme možnostmi měření spreje, zaměříme se na metodu IPI. Provedeme měření našeho atomizéru a atomizéru průmyslově vyrobeného, abychom posléze mohli porovnat dosažené výsledky. V závěru práce pak vyhodnotíme náš atomizér a uvedeme si možné odvětví, kde by teoreticky bylo možné náš atomizér využívat.
This bachelor thesis deals with visualization, measurement and characterization of spray. The main objective is construction of fully functional atomizer. We meet with the concept of atomization. We'll tell how atomization occurs and what the basic types can be divided. Mostly, we will be interested in air atomization. We'll explain the principles and possibilities of atomizer design, which we will use later in the design of our atomizer. We also deal with possibilities of measuring spray, focus on the IPI method. We will measure our atomizer and atomizer industrially produced and then we can compare the obtained results. We evaluate our atomizer in conclusion.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 tabulka; rozsah: 42s (40 814)
Subject(s)
atomizace, vzduchová atomizace, konstrukce atomizéru, charakteristika spreje, velikost částic, rychlost částic, atomization, air atomization, atomizer construction, characteristics of sprays, particle size, particle velocity
Citation
ISSN
ISBN