Metodika akrobacie na závěsném kruhu

Abstract
Bakalářská práce se zabývá tématem akrobacie na závěsném kruhu (Aerial hoop). Teoretická část charakterizuje Aerial hoop a příbuzné sporty (Aerial Arts), jejich vývoj a současnost, dále řeší téma institucí, které mají na starost rozvoj a propagaci této sportovní disciplíny. V neposlední řadě nechybí kapitola věnovaná vybavení, které je potřebné pro trénink akrobacie na závěsném kruhu a bezpečnostním zásadám, které je potřeba bez výjimek dodržovat. Nejdůležitější částí celé práce je pak metodický materiál, který obsahuje popis, fotografie a video ukázky všech pozic a cviků začátečnického kurzu akrobacie na závěsném kruhu. Nadále je pak celá práce doplněná o přípravy na jednotlivé lekce začátečnického kurzu.
The bachelor thesis is about Aerial hoop. The theoretical part characterizes the Aerial hoop and Aerial arts, their history and present situation, it also deals with the topic of institutions that are responsible for the development and promotion of this discipline. There is also chapter about equipment that is needed for an Aerial hoop training and chapter about safety principles. The most important part of the whole work is the methodical material which contains descriptions, photos and video examples of all positions and exercises for beginners.
Description
Subject(s)
akrobacie na závěsném kruhu, aerial hoop, vzdušná akrobacie, metodický materiál, začátečníci, kurz, aerial arts, aerial hoop, aerial acrobatics, methodical material, beginners, classes, aerial arts
Citation
ISSN
ISBN