Hospodaření s obaly a jeho vliv na logistické procesy

Title Alternative:Management of Packaging and Its Impact on Logistics Processes
Abstract
Tématem této diplomové práce je Hospodaření s obaly a jeho vliv na logistické procesy. Předmětem práce je zmapování obalového hospodářství ve společnosti Knorr-Bremse s ohledem na teoretická východiska problematiky a praktické řešení problémů spojených s hospodařením s obaly. Záměrem je zhodnocení současného stavu v procesu dodavatelského balení, tedy používaných obalových materiálů, správy obalových kont a balicích předpisů. V praktické části této práce jsou popsány konkrétní problémy, kterým firma Knorr-Bremse čelí. Těmito problémy jsou nedostatečné množství vratných obalů, nekvalitní obaly, přebalování vstupního materiálu a náklady spojené s používáním vratného a jednocestného balení. Po naznačení problematiky přichází na řadu návrhy řešení a jejich ekonomické zhodnocení. Závěr práce je věnován procesu zavádění nového vratného obal se zohledněním nejekonomičtější varianty řešení.
Description
80 s. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
business logistics, containers, logistika (management), obaly
Citation
ISSN
ISBN