Analýza možností informačního a komunikačního systému Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci

Title Alternative:ANALYSIS OF POSSIBILITIES INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEM FACULTY OF TEXTILE TECHNICAL UNIVERSITY IN LIBEREC
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Obsahem diplomové práce je návrh informačního a komunikačního systému mezi Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci a středními školami a mezi fakultou a jejími absolventy. První část práce se zabývá problematikou tvorby projektů, zmapováním současných informačních a komunikačních technologií na vysokých školách v zahraničí, České republice a fakultě textilní, a zmapování zájmů středních škol a absolventů o komunikaci s fakultou textilní. Praktická část je zaměřena na návrh informačního a komunikačního systému fakulty mezi středními školami a jejími absolventy zařazenými do praxe, na jejímž základě je navržen projekt s možností realizace z ESF. Součástí návrhu projektu je propagace a prezentace projektu. V závěru práce jsou uvedeny přínosy navrženého projektu pro Fakultu textilní Technické univerzity v Liberci.
The content of this thesis is the proposal of information and communication system between the Faculty of Textile on Technical University in Liberec and secondary schools and between faculty and its graduates. The first part deals with project design, mapping the current information and communication technologies at universities abroad, the Czech Republic and Faculty of Textile and mapping the interests of high school and graduates to communicate with the Faculty of Textile. The practical part focuses on the proposal of information and communication system between high school and the faculty and its graduates classified into practice on the basis of the proposed project with the implementation of ESF. The proposed project is the promotion and presentation of the project. In conclusion, there are shown the benefits of the proposed project for the Faculty of Textile Technical University in Liberec.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 CD; rozsah: 103 s. (25 464 znaků)
Subject(s)
informační a komunikační systém, projekt, návrh, absolventi, střední školy, information and communication system, project, proposal, graduates, high school
Citation
ISSN
ISBN