Ergonomie ve vztahu ke konstrukčnímu řešení autosedačky

Title Alternative:Ergonomics in relation to the structural design of a driver`s seat
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Subject-matter of my degree work is ergonomics in relation to the structural design of a driver`s seat. The theoretical part is divided into two main parts, out of which the first one deals with basic ergonomic issues and general requirements for seats. The second part is focused on the representation of the human body, study of its proportions, and carriage of body in a sitting position. In the experimental part of my work, I dealt with a 2D model of a human figure, which forms a basis when constructing any working system which human beings are part of. Area model of a human figure is constructed for the build of an adult man of average proportions and height. A detailed description of construction of the model with picture documentation is part of the work. According to the presented method, it is possible to construct a 2D model for any build of a various size and proportions. In the last part of the work, a basic dimensional design of a driver`s seat is proposed on the basis of obtained knowledge of seats and ergonomics of sitting.
Předmětem diplomové práce je ergonomie ve vztahu ke konstrukčnímu řešení autosedačky. Teoretická část je rozdělena do dvou hlavních částí, z nichž první řeší základní ergonomické otázky a obecné požadavky na sedadla. Druhá část je zaměřena na zobrazování lidského těla, studie jeho proporcí a držení těla v posedu. V experimentální části práce je řešen 2D model lidské postavy, který tvoří základ při konstrukci jakéhokoliv pracovního systému, jehož součástí je člověk. Plošný model lidské postavy je zkonstruován pro postavu dospělého muže průměrných proporcí a výšky. Součástí práce je podrobný popis konstrukce modelu s obrazovou dokumentací. Podle předložené metody je možné zkonstruovat 2D model pro jakoukoliv postavu různého vzrůstu a proporcí. V poslední části práce je na základě získaných znalostí o sedadlech a ergonomii sezení navrženo základní rozměrové řešení autosedačky.
Description
katedra: KOD; přílohy: Příloha 2 - 2D model lidské postavy v měřítku 1:1 Příloha 3 - Záznam zpracování konstrukce 2D modelu lidské postavy v programu "autoCAD"; rozsah: 76
Subject(s)
ergonomics, proportions of the human body, seat, 2d model of a human figure, driver`s seat, ergonomie, proporce lidského těla, sedadlo, 2d model lidské postavy, autosedačka
Citation
ISSN
ISBN