Anizotropie vlastností tkanin při cyklické deformaci

Title Alternative:Anisotropy properties of fabrics for the cyclic deformation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Středem zájmu této diplomové práce je především hystereze (energetické ztráty), tření vnitřní, , tažnost a pevnost textilie. V její první teoretické části se zaměřím na popis struktury tkaniny, vnitřního tření a vliv tohoto tření na deformační vlastnosti, na již zmíněnou pevnost, tažnost textilie a hysterezi. V experimentální části jsou zpracovány a porovnány naměřené hodnoty hystereze při zatížení v sedmi směrech tkaniny (0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 stupňů) při různých délkách a rychlostech cyklu.
This thesis is oriented manly on fabric hysteresis (energy loses), internal friction, elongation at break and strength of the fabric. The first theoretical part is focused on description of the fabric structure, on the internal friction and on the influence of friction on fabric tensile properties, i.e. on already mentioned fabric strength, elongation and hysteresis. The experimental part deals with measured and compared values of hysteresis in 7 load directions (0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 degrees) at various lengths and speeds the cycles.
Description
katedra: KTT; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 50 s.
Subject(s)
hystereze, tanžost tkaniny, pevnost tkaniny, pružnost tkaniny, tření, deformace, hysteresis, elongation fabric, strength fabric, elasticity fabric, friction, deformation
Citation
ISSN
ISBN