Analýza variabilnich a fixních nákladů a její využití při řízení společnosti PD Mont s.r.o.

Title Alternative:Variable and fixed cost analysis and their utilization in steering company PD Mont s.r.o.
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou variabilních a fixních nákladů a jejím využitím při řízení společnosti PD Mont s. r. o. Teoretická část obsahuje rozbor literárních pramenů zabývajících se náklady, jejich klasifikací a problematikou kalkulací. Praktická část zahrnuje představení společnosti a její činnosti, analýzu současného sledování nákladů a návrh nového způsobu evidence nákladů a řízení zakázek. Na závěr práce jsou uvedeny dva příklady konkrétních zakázek, v nichž je uplatněn nově navržený způsob evidence nákladů, od poptávky až po výsledné kalkulace.
Description
68 s., 10 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
cost accounting, kalkulace nákladů
Citation
ISSN
ISBN