Platební bilance a její vývoj v České republice

dc.contributor
dc.contributor.advisorBednářová Pavla, doc. PhDr. Ing. Ph.D. : 55476
dc.contributor.authorLexa, Jan
dc.date.accessioned2022-07-29T04:31:21Z
dc.date.available2022-07-29T04:31:21Z
dc.date.committed2023-8-31
dc.date.defense2022-06-02
dc.date.submitted2021-11-1
dc.date.updated2022-6-3
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na téma platební bilance v České republice a její vývoj od roku 2004. V první části jsou vysvětleny teoretické pojmy ohledně sestavování platební bilance, pohledů a s tím související další členění. Následující část se zaměřuje na vnější ekonomickou rovnováhu a podmínky a principy fungování vyrovnávacích mechanismů. Praktická část se zaměřuje na podrobnější analýzu jednotlivých účtů a jejího provázání s událostmi, které byly klíčové nejen pro českou ekonomiku. Hlavním cílem práce je vyhodnotit vývoj běžného, kapitálového a finančního účtu v období 2004-2021 dle metodiky platební bilance.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the topic of balance of payment in Czech Republic and its development since 2004. The first part explains the theoretical terms regarding the compilation of the balance of payments, views and related subdivisions. The next part focuses on the external economic balance and the conditions and principles of the compensation mechanisms. The practical part focuses on a more detailed analysis of individual accounts and its connection with events, that were crucial not only for Czech economy. The main goal of this thesis is to evaluate the development of current ,capital and financial account in the period 2004-2021 according to the balance of payments methodology.en
dc.description.mark
dc.format72 s.
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky bez příloh
dc.identifier.signatureV 202203920
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/165937
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemDURČÁKOVÁ, Jaroslava a Martin MANDEL, 2010.~Mezinárodní finance. 4. vyd. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-221-5.~ itemJUREČKA, Václav,~2017.~Makroekonomie. 3.~vyd. Praha: Grada~ Publishing,~ Expert.~~ISBN 978-80-271-0251-8. itemKRUGMAN, Paul~R.,~Maurice OBSTFELD and Marc J. MELITZ, 2017.~International Economics: Theory & Policy. 11. vyd.~Global Edition. Boston, USA: Pearson. ISBN 978-1-292-21487-0. itemNEUMANN, Pavel, Pavel ŽAMBERSKÝ a Martina JIRÁNKOVÁ,~2010.~Mezinárodní ekonomie. Praha: Grada,~Expert. ISBN 978-80-2473-276-3. itemVARADZIN, František,~2013.~Mezinárodní ekonomie: teorie světového hospodářství. 1. vyd.~~Praha: Professional Publishing.~ISBN 978-807-4311-161. itemPROQUEST, 2021.~Databáze článků ProQuest~[online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2021-09-26]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedonKonzultant: Ing. Jana Šimanová, Ph.D.,~katedra ekonomie~ enditemize
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectběžný účetcs
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectfinanční účetcs
dc.subjectkapitálový účetcs
dc.subjectplatební bilancecs
dc.subjectvyrovnávací mechanismuscs
dc.subjectbalance of paymentsen
dc.subjectbalancing mechanismen
dc.subjectcapital accounten
dc.subjectcurrent accounten
dc.subjectfinancial accounten
dc.subjectCzech Republicen
dc.titlePlatební bilance a její vývoj v České republicecs
dc.titleBalance of Payments and its Development in the Czech Republicen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMO
local.degree.programmeMezinárodní ekonomické vztahy
local.degree.programmeabbreviationB0488A050006
local.department.abbreviationKEK
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE19000186
local.identifier.stag43466
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06701115
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3920
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace__Lexa_Jan.pdf
Size:
1.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_BP_Lexa.pdf
Size:
610.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
31.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP