Informační povinnost cestovní kanceláře s přihlédnutím k právním aspektům

dc.contributor
dc.contributor.advisorKarhanová Horynová Eva, JUDr.
dc.contributor.authorSvobodová, Renata
dc.contributor.otherSkolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 54963 Severa Karel, Mgr.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 65116 Bartsch Tomáš, Ing.
dc.date2016
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2017-05-31
dc.date.defense2016-05-31
dc.date.submitted2015-10-30
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je na základě zjištěných dat zhodnocení, zda cestovní kanceláře plní informační povinnost dle právních norem a zda jsou dle aktuálních podmínek schopné jejich plněním dostát. Cílem není finanční rozbor a analýza, ale s přihlédnutím k právním aspektům možné ekonomické dopady z toho plynoucí. V první části jsou vysvětleny základní pojmy, legislativní normy a změny a dopady při neplnění povinností. V praktické části je popsán současný stav plnění informačních povinností v praxi a způsob a kvalita podávaných informací s ohledem, zda zájezd prodává přímo pořadatel nebo zprostředkující cestovní agentura (dále jen CA) a jak zákazníci obdrženým informacím rozumí. Práce uvádí ekonomické dopady všech zúčastněných stran při současných podmínkách. Na základě zkoumaných hledisek je v závěru práce vyhodnocení a návrh řešení zlepšení plnění informační povinnosti s příznivějšími podmínkami pro klienty a mírnějšími finančními vlivy pro organizátory zájezdů.cs
dc.description.abstractThe aim of the Bachelor thesis is to ascertain the proper evaluation based on established data, whether tour operators fulfill their information obligation according to legal standards, and whether they are according to current conditions, capable of their fulfilling. The aim is not a financial inspection and analysis, but taking into account the legal aspects, the possible economic consequences arising therefrom. The first part explains the basic concepts, standards and legislative changes and the effects of infringement. The practical part describes the current fulfilling of information duties in practice as well as the type and quality of the provided information with regards to whether the trip is sold directly by the organizer or the intermediary travel agency and how customers understand the received information. The thesis presents the economic impacts of all interested parties in the current conditions. Based on researched aspects which are at the end of the thesis evaluation and solution proposal for the improved fulfillment of information duties with favorable conditions for clients, and softer financial impact for tour operators.en
dc.description.mark
dc.format71 s.
dc.format.extentIlustrace, Tabulky 1
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24131
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonELIÁŠ, Karel, et al. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Praha: Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2.
dc.relation.isbasedonHALL, Colin Michael a Stephen J. PAGE. The geography of tourism and recreation: environment, place and space. 3rd ed. London: Routledge, 2006. ISBN 978-0-415-33560-7.
dc.relation.isbasedonINDROVÁ, Jarmila, Věra MALÁ, Lena MLEJNKOVÁ, Jarmila NETKOVÁ a Martin VAŠKO. Cestovní ruch I. Praha: VŠE v Praze, 2004. ISBN 80-245-0799-4.
dc.relation.isbasedonORIEŠKA, Ján. Služby v cestovnon ruchu. Banská Bystrica: DALI-BB pre Slovak-Swiss Tourism, 2011. ISBN 978-80-89090-93-8.
dc.relation.isbasedonElektronická databáze ProQuest (knihovna.tul.cz).
dc.relation.isbasedon
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectInformační povinnostcs
dc.subjectcestovní kancelářcs
dc.subjectcestovní agenturacs
dc.subjectújma z radostics
dc.subjectreklamacecs
dc.subjectInformation obligationen
dc.subjecttour operatoren
dc.subjecttravel agencyen
dc.subjectloss of enjoymenten
dc.subjectcomplaintsen
dc.subject.verbiscestovní ruchcs
dc.titleInformační povinnost cestovní kanceláře s přihlédnutím k právním aspektůmcs
dc.titleThe obligations of information for tour operators (travel agencies) with regard to legal aspectsen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.stag33140
local.identifier.verbis520873
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:12:49cs
local.verbis.studijniprogramKPE Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BK_Informacni_povinnost_CK.pdf
Size:
4.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
svobodova_posudek_pdf_stag.doc
Size:
745.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.39 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP