Knihovna v bývalém židovském ghettu v Boskovicích

Title Alternative:Library in the former Jewish ghetto in Boskovice town
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work deals with the design of a new town library in the Jewish quarter in Boskovice. The building of the new library is based on the continuity to the surrounding built-up area while maintaining a modern character. The building of the library is designed as an open institution and is formed of three above-ground and two under-ground floors. In the elevated floors, there is located the public part of the library and the under-ground is occupied by a multi-functional hall and the storeroom of books.
Práce se zabývá návrhem nové městské knihovny pro město Boskovice v židovské čtvrti. Objekt nové knihovny vychází z návaznosti na okolní zástavbu při zachování novodobé tváře. Budova knihovny je navržena jako otevřená instituce a je tvořena třemi nadzemními podlažími a dvěma podzemními. Nadpovrchem se nachází veřejná část knihovny a podzemí je vyplněno multifunkčním sálem a skladem knih.
Description
katedra: KAR; přílohy: 1x CD ROM; rozsah: 20 s
Subject(s)
library, boskovice, architecture, knihovna, boskovice, architektura
Citation
ISSN
ISBN