Tvorba nástroje pro počítačovou podporu volby srovnávacích kritérií pro kalibraci parametrů modelu interakce vody s horninou

Title Alternative:Development of a tool for computer support of choice of calibration criteria for transport-reactive experiment simulation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem práce je navrhnout a vytvořit nástroj, který umožní jeho uživateli lépe zohlednit informace o přesnosti měření při přípravě a kalibraci geochemického modelu. Nástroj by měl jako vstup brát model, který je připravený na automatickou kalibraci jeho parametrů. Výstupem nástroje jsou pak informace o přesnosti jednotlivých měření. Nástroj přečte soubor, ve kterém je zapsán model a získá z něj informace o měřeních. Umožní uživateli rozdělit měření do skupin přesnosti měření, podle jeho uvážení. Poté nástroj spustí software pro automatickou kalibraci. Po doběhnutí kalibrace nástroj porovná měřené hodnoty, zapsané v modelu, a simulované hodnoty, získané z výsledků kalibrace. Nástroj vypočítá měřením nové váhy tak, aby bylo docíleno stejné, co nejmenší, relativní odchylky mezi jednotlivými měřeními. Tyto váhy se pak dosadí do modelu a ovlivní další spuštěnou kalibraci. Tento proces probíhá iteračně. Podle tohoto postupu byl vytvořen nástroj, který podává informace o přesnosti jednotlivých měření a umožňuje porovnání jednotlivých provedených kalibrací. Tyto výsledky jsou důležité pro pochopení modelovaného děje.
Description
50 s., 4 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
computer algorithms, computer modeling, algoritmy (programování), počítačové modelování
Citation
ISSN
ISBN