Možnosti řešení elektronického vedení účetnictví

Title Alternative:Automating methods for Accountancy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis is dedicated to presenting a very well discussed topic : Electronical Transmission of documents in the field of accountancy. The content of this thesis is the research of contemporary possibilities and assets of e-accountancy solution, my conclusion is based on an Account Company that has experiece in this field. First part of this thesis describes the principles of Electronical Accountancy, EDI technology, its standards and methods of protecting documents during transfer. The next section is devoted to an analysis of CR market providers of EDI solutions and their main products espcially in consideration to small entrepreneurs. The final part is focused on the evaluation of the benefits e-accountancy can bring to a company by using EDI technology. These benifits bring high saving and has big potential in the future.
Tato diplomová práce se věnuje momentálně velmi diskutovanému tématu a to elektronickému převodu dokumentů v oblasti účetnictví. Náplní této práce je průzkum možností a přínosů řešení elektronického vedení účetnictví, jejíž závěry jsem vyhodnocovala v jedné účetní firmě, která je díky svému podnikatelskému záměru s tímto tématem úzce spjata. První část této diplomové práce popisuje principy elektronického zpracování účetnictví a to zejména technologii EDI, její standardy a způsoby ochrany při převodu dokumentů touto cestou. V další části jsem se zaměřila na analýzu trhu ČR v oblasti poskytovatelů EDI řešení a uvedla jejich stěžejní nabídku produktů s ohledem na využití pro malé firmy. Poslední část se zabývá vyhodnocením přínosu elektronického zpracování účetnictví ve firmě, kde by EDI technologie mohly přinést značné úspory a především zde má velký potenciál.
Description
katedra: KIN; přílohy: CD ROM s vypracovanou DP v elektronické formě; rozsah: 81 s., 5 s. příloh
Subject(s)
electronic transfer of documents, digital signature, cryptography, exchange of business data, e-billing, electronic accountancy, elektronický převod dokumentů, elektronický podpis, šifrování, výměna obchodních dokumentů, elektronická fakturace, bezpapírové účetnictví
Citation
ISSN
ISBN