Primární prevence zneužívání drog na základních školách

Title Alternative:Prime prevention of drugs abuse at primary schools
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Diploma Thesis deals with primary prevention of a drug abuse at basic schools. The aim of the thesis is to analyse Minimal Preventive Program quality and its implementation at basic schools established by Liberec town. The DT enclosures questionnaire research realized at chosen basic schools in Liberec. The aim of the research is analyse attitudes and opinions of fifth and ninth grade pupils as well as special drug teachers on ways and methods of primary prevention pursued at basic schools.
Diplomová práce je zaměřena na primární prevenci zneužívání drog na základních školách. Cílem práce je zjištění kvality Minimálních preventivních programů a jejich praktického uplatnění na základních školách zřizovaných Statutárním městem Liberec. Součástí práce je výzkum realizovaný metodou dotazníku na vybraných základních školách v Liberci. Jeho cílem je analýza postojů a názorů žáků pátých a devátých tříd a drogových preventistů na metody a formy primární prevence uplatňované na základních školách.
Description
katedra: KPV; rozsah: 67s, 5 s. příloh
Subject(s)
addictive drugs, primary prevention, minimal preventive program at basic schools, návykové látky, primární prevence, minimální preventivní program na základních školách
Citation
ISSN
ISBN