Využití specifických forem cestovního ruchu v Libereckém kraji

Abstract
Bakalářská práce Využití specifických forem cestovního ruchu v Libereckém kraji je zaměřena především na analýzu dané oblasti turismu. V první kapitole je uvedeno, v čem specifické formy v cestovním ruchu spočívají. Druhá kapitola je zaměřena na marketing destinací, a jakým způsobem zde funguje marketing, tedy především v českých horách. Třetí kapitola je zaměřena na Krkonoše jako mikroprostředí a v něm nacházející se obec Benecko, která je popsána z hlediska lyžařské oblasti. Pro analýzu obce je uvedena SWOT analýza, kde byly zjištěny hrozby pro areál z analýzy PEST. Čtvrtá kapitola se zabývá komparativní analýzou Skiregonu Klínovec a Herlíkovice. Poslední kapitola se věnuje projektu Propojení Skiareálu Benecko s Herlíkovicemi. Kapitola je obohacena o vlastní studii, finanční analýzu obce Benecko i celkové modernizace.
The bachelor thesis The Use of Specific Forms of Tourism in the Liberec Region is focused mainly on the analysis of the given area of tourism. In the first chapter it is stated what the specific forms of tourism are. The second chapter is focused on the marketing of destinations, and how marketing works, especially in the Czech mountains. The third chapter is focused on the Giant Mountains as a microenvironment and the village Benecko, which is described in terms of the ski area. A SWOT analysis is presented for the analysis of the village, where threats for the PEST area were identified. The fourth chapter deals with the comparative analysis of Skiregon Klínovec and Herlíkovice. The last chapter is devoted to the project Connecting the Ski Resort Benecko with Herlíkovice. The chapter is enriched with its own study, financial analysis of Benecko and the overall modernization.
Description
Subject(s)
PEST analýza, modernizace, Skiareál Benecko, Skiareál Herlíkovice, Skiregion Klínovec, SWOT analýza, PEST analysis, modernization, Ski resort Benecko, Ski resort Herlikovice, Skiregion Klinovec, SWOT analysis
Citation
ISSN
ISBN