Fúze - Pocta Josefu Albersovi

Abstract
Práce je založena na hledání ideálních barevných podmínek v základní formě obrazu. Navazuje na dílo Josefa Alberse a experimentuje s působením různých odstínů, tónů barev a jejich sytosti na vizuální představivost a manipulovatelnost lidského oka a mozku.
This work is based on searching for an ideal color scheme in a basic pattern. It relates to the works of Josef Albers by experimenting with various colours and the role of their tones, shades and chroma in manipulability of human eye and brain.
Description
Subject(s)
Fúze, Josef Albers, generování barev, tisk, kniha, Fusion, Josef Albers, color generating, print, book
Citation
ISSN
ISBN