Moderní metody analýzy a identifikace

Title Alternative:Výzkumná zpráva číslo K329
Date
1990
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci
Abstract
Úkol K 329 řešený na katedře elektrotechniky VS5T v rámci fakultního plánu výzkumu formálně navazuie na předchozí sérii prací, které se zabývaly využitím moderní výpočetní techniky a možnostmi nasazení personálních počítačů v různých sférách výuky a výzkumu. Původní široké zaměření úkolu však bylo v průběhu prvních měsíců roku 1390 nově specifikováno s cílem věnovat maximální pozornost novým trendům v oblasti tzv. umělé inteligence. Toto nové zaměření se promítlo do nového názvu úkolu a rovněž i do změny řešitelského týmu. Cílem společného zájmu všech tří řešitelů úkolu bylo seznámit se s problematikou neuronových sítí, jakožto poten­ciálního prostředku pro řešení úloh z různých oblasti, jimiž se jednotliví řešitelé hlouběji zabývají. Jde především o možné aplikace na poli rozpoznávání mluvené řeči, identifi­kace vizuální informace a diagnostiky počítačů. Snahou tedy bylo sjednotit úsilí až dosud věnované poněkud izolovaně různým zájmovým oblastem k hledání univerzálních prostředků a efektivních metod, které by mohly vést k významějším pokrokům při dalších výzkumech v uvedených oblastech. Řešitelé si rovněž vytkli za cíl přispět tímto úkolem k rozšíření dosavadního profilu katedry o obory spaiené s problematikou umělé inteligence, a to jak na úrovni výzkumu, tak na úrovni pedagogického procesu. V rámci řešení bylo proto pamatováno i na hledisko použitelnosti některých vý­sledků práce (zejména demonstračních programů) ve výuce v nově navrhovaném předmětu, který by se zabývat základy umělé inteligence.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN