Analýza příčných řezů tkanin vyrobených ze skaných přízí

Title Alternative:The analysis of the textile fabric´s cross cuts made out of a folded yarn
dc.contributor.advisorKolčavová, Sirková Brigita
dc.contributor.authorČaprnková, Nikola
dc.date2007
dc.date.accessioned2013-12-27
dc.date.available2013-12-27
dc.date.committed2007-05-14
dc.date.defense2007-06-06
dc.date.issued2007
dc.date.submitted2006-10-30
dc.degree.levelmgr
dc.descriptionkatedra: KTT; rozsah: 103cs
dc.description.abstractTémou diplomovej práce je na základe rozsiahleho experimentu na zmesových tkaninách v plátnovej väzbe s rôznou dostavou útku preskúmať vplyv rôzneho zmesového podielu priadze a konštrukčných parametrov tkanín na deformáciu skanej a jednoduchej priadze vo väznom bode tkaniny. Tieto experimentálne výsledky sú porovnávané s hodnotami zistenými teoreticky. Príspevkom experimentálnej časti je aj subjektívny názor na náročnosť časovú a náročnosť uskutočnenia každého postupu, ktorý bol použitý pri získavaní experimentálnych dát. Literárna rešerš je zameraná na možnosti popisu priečnych rezov tkanín a metódy analýzy priečnych rezov tkanín. Jej súčasťou je aj popis základných parametrov štruktúry plošných textílií - tkanín.cs
dc.description.abstractThe theme of the diploma work is based on extensive experimentation on a mixture in a plain weave with a varied weft thread in order to check up the impact on a mixture´s different portion and constructional parameters of a textile fabric on a deformity of a folded yarn and single-ply yarn in a weigher point of a textile fabric. These experimental results are being compared with theoretically established values. The contribution of an experimental part is also a subjective view on time-effortfulness and a strenuousness realization of each method which were used for gaining experimental data. Literal summary is focused on the opportunity for a description of a textile fabrics´ cross cuts and methods of analysis of textile fabrics´ cross cuts. It also contains a description of basic polymers of areal fabric´s structure - textile fabric´s structure.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/3546
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectsměsové tkaniny v plátnové vazběcs
dc.subjectskaná přízecs
dc.subjectmixture in a plain weaveen
dc.subjectfolded yarnen
dc.subject.verbisdeformacecs
dc.titleAnalýza příčných řezů tkanin vyrobených ze skaných přízícs
dc.title.alternativeThe analysis of the textile fabric´s cross cuts made out of a folded yarnen
dc.typeThesis
local.departmentKTTcs
local.facultyFakulta textilnícs
local.identifier.stag13123
local.identifier.verbis324719
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:08:31cs
local.verbis.studijniprogramKTTcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_13123.pdf
Size:
7.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce