Aplikace principů lean managementu ve vybraném podniku

Title Alternative:Application of lean management principles in the company
Abstract
Diplomová práce na téma ''Aplikace principů lean managementu ve vybraném podniku'' je zaměřena na využití principů lean managementu ve společnosti Monroe Czechia s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem výfukových systémů, tlumičů, tlumičových jednotek a dílů tlumičů. Cílem diplomové práce je na základě analýzy současného stavu vybraného výrobního procesu a v návaznosti na zjištěné skutečnosti navrhnout za pomoci nástrojů štíhlé výroby opatření, která přispějí k zefektivnění vybraného výrobního procesu. Rešeršní část diplomové práce je věnována teoretickým východiskům z oblasti lean managementu. V úvodní části případové studie je představena společnost Monroe Czechia s.r.o. Následně je provedena analýza vybraného výrobního procesu a jsou navržena opatření k jeho zefektivnění. V závěrečné části práce je provedeno ekonomické zhodnocení navržených opatření.
Description
108 stran, 10 stran příloh :barevné ilustrace, tabulky +1 CD-ROM
Subject(s)
manufacturing processes, managerial economics, výrobní procesy, podniková ekonomika
Citation
ISSN
ISBN