Systém pro poloautomatické zpracování a rozpoznávání obrazu

Title Alternative:A semi-automatic system for image processing and recognition
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Zpracování obrazu je nepostradatelnou slžokou v mnoha odvětvích počítačem podporovaných aplikací. Jako příklad je možné uvést průmyslovou automatizaci a robotizaci, kde nasazení robota je často podmíněno schopností systému získat souřadnice (velikosti, tvary atd.) objektů, se kterými bude robot pracovat. Již nyní existuje celá žada programů, které se touto problematikou zabývají. Je ale skoro pravidlem, že tyto programy bývají drahé, složtié na obsluhu a vyžadují nákladné profesionální vybavení (průmyslové kamery a řídící centra). Existuje sice alternativa v podobě levnějších senzorů, ale její použitelnost je značně limitována. Cílem této diplomové práce je navrhnout další možné řešení výše zmíněného problému. Předložit program, který se bude vyznačovat jednoduchostí obsluhy a pro svůj běh bude vyžadovat mnohem levnější hardware (webové kamery a klasické PC). Je zřejmé, že takový úkol přináší i jistá omezení. Proto se tato aplikace bude soustředit pouze na jednodušší úlohy s nižšími nároky na přesnost. Je ale třeba zdůraznit, že právě takových úloh se v reálném nasazení nalezá dostatek, neboť často je nasazení robotů bržděno spíše cenou realizace.
Image recognition is a crucial task in many domains of computer aided ap- plications. As one of those, automation of industry production could be named. Robots can often be deployed only if coordinates (shape, size etc.) of objects, they are going to be working with, can be established. For this reason many programs have been developed. Unfortunately almost as a rule these programs are expensive, di cult to use and require expensive profes- sional equipment (industrial cameras and controllers). Alternatively cheaper sensors can be selected, but their appliance is limited. The aim of my work is to o er another alternative to preview solutions. To o er a program that will be easy to use and will be powered by a much cheaper hardware (web-cameras controlled by regular PCs). It is obvious that these goals produce restrictions. Therefore this program will only be relevant to problems with lesser complexity, where the demands on accuracy are not so high. On the other hand it has been shown, that there is quite a number of tasks like that, where the high cost of ordinal image-recognition solutions is the main restraint in the process of automation.
Description
katedra: ITE; přílohy: 1 CD ROM;
Subject(s)
počítačové vidění, zpracování obrazu, opencv, machine vision, image recognition, opencv
Citation
ISSN
ISBN