Analýza MSP v odvětví dopravy

Title Alternative:Analysis of SMB in the Transport Branch
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My diploma thesis aims to analysis the SMB Jaroslav Svoboda, his business activity is freight transport. The main goals are the dissection of the existing situation in this firm, concentration to the chosen problems and finding out the weaknesses. In the theoretical part a general conditions for activities in the Transport Branch and other theoretical premises to the practical part are defined. In the introduction of practical part the basic information about the firm and the present situation will be presented. The next chapter is addicted to the problems of employees in the transport. Within the frame of this chapter the economic comparison of possibility using outsourcing or a special employer will be done. In the last chapter of practical part the financial situation of the firm will be analysed. The analysis will be done by means of chosen absolute and financial ratios. In the conclusion part the present situation of the organisation will be interpreted and a general view of its management will be administrated.
Práce je zaměřena na analýzu MSP Jaroslav Svoboda, jehož podnikatelskou činností je nákladní doprava. Cílem je provést rozbor stávající situace tohoto podniku, zaměřit se na vybranou problematiku a odhalit slabé stránky. V teoretické části budou definovány obecné podmínky podnikání v odvětví dopravy a další teoretické předpoklady pro vypracování praktické části. V úvodu praktické části budou uvedeny základní informace o firmě a její současný stav. Následující kapitola je věnována problematice zaměstnanců v dopravě, v jejímž rámci bude provedeno ekonomické porovnání možností využití outsourcingu a přijetí zvláštního zaměstnance pro zajištění dispečerských a administrativních činností. V poslední kapitole praktické části bude analyzována finanční situace podniku. Budou zde rozebrány vybrané absolutní a podílové ukazatele. V závěru práce bude vyhodnocen současný stav podniku a podán celkový přehled o jeho hospodaření.
Description
katedra: KPE; rozsah: 83 s., 4 s. příloh
Subject(s)
economic situation, financial analysis, outsourcing, business in tha transport branch, swot analysis, employees in the transport, ekonomická situace, finanční analýza, nákup služeb mimo podnik, podnikání v odvětví dopravy, swot analýza, zaměstnanci v dopravě
Citation
ISSN
ISBN