Poetika tance - oděvní kolekce s užitím autorského tisku

Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje historii, podstatě a estetickému působení tance obecně. Popisuje pět základních charakterů standardních společenských tanců, které jsou také hlavní inspirací pro praktickou část - dámskou oděvní kolekci. Cílem je vytvořit tréninkové oděvy pro ženy věnující se tomuto druhu pohybu a podpořit tím důležitou atmosféru practisů, kterým tanečnici věnují obrovské množství času, zdokonalují při něm své schopnosti a vybrušují své cítění.
This bachelor thesis deals with the history, essence and aesthetic effect of dance in general. It describes the five basic characters of standard ballroom dances, which are also the main inspiration for the practical part - women's clothing collection. The aim is to create training clothes for women engaged in this type of movement and thus support the important atmosphere of the practise, to whom the dancers devote a huge amount of time, improve their skills and sharpen their ability to feel.
Description
Subject(s)
standardní tanec, společenský tanec, poetika tance, lidé a rytmus, trendy tréninkových oděvů, subtilnost a něha, sublimační tisk, dámská oděvní kolekce, standard dance, ballroom dancing, dance poetics, people and rhythm, trends in training clothes, subtlety and tenderness, sublimation printing, women's clothing collection
Citation
ISSN
ISBN