Vliv sběrnice na hladinové elektrostatickézvlákňování

Abstract
Předkládaná/Diplomová práce se zabývá testováním vlivu různých podkladovýchmateriálů na dvou druzích kolektorů. V práci došlo k vytvoření vzorků kombinacínanovláken, netkaných materiálů popřípadě fólií. Na základě zpracovaných vzorků byly vyhodnoceny plošné hmotnosti, prodyšnost a následně vytvořeny mikroskopickésnímky. U vzorků byly zpracovány průměry vláken a jejich morfologie. Zrealizovanémetody vyhodnocení odhalily rozdíly mezi použitými kolektory a jejich následný vliv na různé podkladové materiály.
The present / Diploma thesis deals with the testing of the influence of variousunderlying materials on two types of collectors. In the work, samples were made using combinations of nanofibres, non-woven materials or foils. Based on the processed samples, weights and breathability were evaluated and then microscopic images were created. The fiber diameters and their morphology were processed in the samples. The realized evaluation methods revealed the differences between the used collectors and their subsequent influence on the different substrates.
Description
Subject(s)
speciální kolektory, nekonečný pás, elektrostatické zvlákňování, nanovlákna, elektroizolant, elektroizolační kompozit, netkané textilie, polyimid, polyethylenimin, polybenzimidazol, special nonconductive, endless belt, electrospinning, nanofibers, nonwoven, polyimid, polyethylenimin, polybenzimidazol
Citation
ISSN
ISBN