Konstrukce experimentálního zařízení pro stanovení amplitudové frekvenční charakteristiky

Title Alternative:Engeneering design of the experimental device for determination amplitude frequency response characteristics
Abstract
Diplomová práce se zabývá konstrukčními návrhy experimentálního zařízení pro zjištění amplitudové frekvenční charakteristiky viskoelastických materiálů (v tomto případě PU pěny) pomocí vhodně navržené budící funkce. Práce vyhodnocuje výsledky numerické simulace kmitavé soustavy s nelineárním materiálovým modelem PU pěny a naměřená data získaná prostřednictvím posuvné varianty experimentálního zařízení.
Description
86 s., 3 příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
numerical modeling, construction (technology), numerické modelování, konstrukce (technika)
Citation
ISSN
ISBN
Collections