Hodnocení termoizolačních vlastností textilií pro extrémní sporty

Title Alternative:Evaluation of thermal insulation properties of materials for extreme sports
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro sběr dat snímačů tepelného toku umístěných v laboratorním větrném tunelu. Pro program, řídící tento sestavený systém, byl použit programovací jazyk G , který je součástí programového vývojového prostředí LabVIEW. Hlavní funkcí řídícího programu je snímáni naměřených termonapětí, následný přepočet na tepelný odpor a uložení hodnot do souboru.Dále bylo provedeno zkušební měření vzorků v laboratorním větrném tunelu. Dílčím úkolem bylo provést kalibraci snímačů tepelného toku.
System for collecting data of thermical flow scanners placed in the laboratory windy tunnel - this is the project that my thesis deals with. The programming language G, that is part of the programm development environment LabVIEW, was used for the programm contolling the configurated system. The main function of the controlling programm is the scanning of recorded thermo tension, consequential re-count to the thermo resistance and its registration. Furthermore the pilot measurements of samples in the laboratory windy tunnel was performed. Calibration of the thermo flow scanners was the partial task to be done.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 56 s.
Subject(s)
tepelně izolační vlastnosti, sběr dat, snímač tepelného toku, tepelný odpor, labview, thermically-insulating characteristics, collection of data, thermical flow scanner, thermical resistance, labview
Citation
ISSN
ISBN