Analýza variabilních a fixních nákladů a její využití při řízení podniku

Title Alternative:Analysis of Variable and Fixed Costs and Their Use in Business Management
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá variabilními a fixními náklady, jejich analyzováním a využíváním v praxi při řízení podniku. Efektivnímu řízení nákladů je zapotřebí věnovat náležitou pozornost. Stále více roste podíl fixních nákladů na celkových nákladech společnosti, a proto význam řízení variabilních a fixních nákladů je také zvyšován. Teoretické poznatky jsou aplikovány na společnost ENERMO s.r.o. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První kapitola je teoretická a obsahuje rozbor literárních zdrojů pojednávajících o problematice nákladů a kalkulací nákladů. Dále se zabývá využitím členění nákladů na variabilní a fixní složku při stanovení bodu zvratu a možností jeho využití v praxi. Druhá kapitola zahrnuje charakteristiku vybraného podnikatelského subjektu a jeho aktivit. Je tedy zaměřena na třídění nákladů společnosti na variabilní a fixní složku, výpočet bodu zvratu a jeho využití v konkrétních podmínkách podniku, kalkulaci nákladů a na tvorbu nabídkové ceny. Následující kapitola je zaměřena na aplikaci variabilních a fixních nákladů. Je zanalyzován způsob přiřazování nepřímých nákladů výkonům a kalkulace nabídkové ceny na realizovanou zakázku. Na základě výsledků analýz jsou v závěru navržena doporučení pro zlepšení současného stavu řízení nákladů.
Description
84 s., 1 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
cost accounting, cost control, kalkulace nákladů, řízení nákladů
Citation
ISSN
ISBN