Důchodové pojištění vs. penzijní připojištění se státním příspěvkem

Title Alternative:Pension Insurance vs. Supplementary Pension Insurance with State Contribution
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Pension insurance and supplementary pension insurance with state contribution are two possible ways how to earn money for old age. My diploma paper is dedicated especially to the specification of these products as of means of pension security. First of all I describe the pension insurance as a part of life insurance, then pension insurance as a whole and then I acquaint the reader with supplementary pension insurance with state contribution as a whole. In next part of my diploma paper I mention comparison of these two products and the main differences between them. At the end I use a specific numerical example to demonstrate which product is better for a participant as to the amount of rent received.
Důchodové pojištění a penzijní připojištění se státním příspěvkem jsou dva možné způsoby jak si spořit na stáří. Moje diplomová práce je především věnována specifikaci těchto produktů jako možnosti zabezpečení na stáří. Nejdříve popisuji důchodové pojištění jako součást životního pojištění, dále důchodové pojištění jako celek a dále je čtenář seznámen celkově s penzijním připojištěním se státním příspěvkem. V další části své práce uvádím porovnání těchto dvou produktů a hlavní rozdíly mezi nimi. Nakonec znázorňuji na konkrétním početním příkladě, který z těchto dvou produktů je pro účastníka (pojistníka) výhodnější z hlediska výše obdržené penze.
Description
katedra: KPO; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 84
Subject(s)
pension insurance, supplementary pension insurance with state contribution, pension fund, insurance company, důchodové pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní fond, pojišťovna
Citation
ISSN
ISBN