Možnosti minimalizace procesu zanášení s využitím nových membrán se smíšenou matricí

dc.contributorGómez Marcel, Ing. Ph.D.
dc.contributor.advisorDvořák Lukáš, Mgr. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠourková, Hana
dc.contributor.otherSkolitel : 55316 Simová Jozefína, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant : 59471 Dolina Jan, Ing.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 56834 Pittnerová Radka, Ing.
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-05-15
dc.date.defense2015-06-16
dc.date.submitted2014-10-20
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na problematiku zanášení membránového povrchu a minimalizaci tohoto jevu za použití membrán se smíšenou matricí. Hlavním cílem této práce bylo připravit nové membrány se smíšenou matricí, které by lépe odolávaly procesu zanášení. Dalším cílem práce bylo charakterizovat jejich vlastnosti, a to především strukturální, antimikrobiální, hydraulické, selektivní a povrchové. Modifikované membrány byly připraveny na základě polyethersulfonových membrán s přídavkem polyvinylpyrrolidonu (PVP) metodou inverze fází v koagulační lázni. Pro nalezení vhodného složení membrány před přídavkem aditiv (modifikací) byly nejprve sestaveny dvě koncentrační řady lišící se molekulovou hmotností PVP (40 a 360 kDa). Na základě provedených testů byla pro další přípravu membrán vybrána vhodná koncentrace PVP (40 kDa). Toto složení bylo dále modifikováno přídavkem aditiv, tj. nanočásticemi TiO2, ZnO, CuO či Multiwall Carbon Nanotube, ale i přídavkem disperze behenátu stříbrného.U připravených membrán se smíšenou matricí byly testovány a charakterizovány následující vlastnosti: permeabilita, selektivita, struktura, antimikrobiální vlastnosti, hydrofilita a stabilita aditiv v membráně. Aditiva se projevila s různou intenzitou v chování membrán. Změny v charakteristických vlastnostech membrán po přídavku aditiv by dle předpokladů mohly vést ke snížení procesu zanášení.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the possibilities of fouling minimization using new mixed matrix membranes. The goal of the thesis was to prepare new mixed matrix membranes that would better resist fouling process. The other goal of the thesis was to characterize the membranes, mainly with regards to their structural, antimicrobial, hydraulic, selective and surface properties.The modified membranes were based on polyethersulfone membranes with addition of polyvinylpyrrolidone (PVP). Membranes were prepared using phase inversion method in coagulation bath. To find a suitable polymer composition, two concentration series with different molecular mass of PVP (40 and 360kDa) were prepared, and suitable PVP concentration (40 kDa) was chosen prior additive addition (membrane modification). The polymer composition was further modified through different additives. Nanoparticles of TiO2, ZnO, CuO and Multiwall Carbon Nanotube as well as silver behenate dispersal were used.Prepared mixed matrix membranes were examined in the following properties: permeability, selectivity, structure, and hydrophility. Antimicrobial properties and stability of additives in the membrane were assessed as well. The additives had different impact on membrane behaviour with different intensity, however, the changes in their characteristic properties should generally resulted in restricted fouling of membrane surfaces.en
dc.description.mark
dc.format131 s. (203 187 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1 ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/25324
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon[1] JUDD, Simon a Claire JUDD. The MBR book: principles and applications of membrane bioreactors in water and wastewater treatment. 1 st ed. Boston: Elsevier, 2006, xv, 325 p. ISBN 978-185-6174-817.
dc.relation.isbasedon[2] MULDER, Marcel. Basic principles of membrane technology. 2nd ed. Boston: Kluwer Academic, c1996, 564 p. ISBN 07-923-4248-8.
dc.relation.isbasedon[3] PALATÝ, Zdeněk a Bohumil BERNAUER. Membránové procesy. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola chemicko-technologická, 2012, 282 s. ISBN 978-80-7080-808-5.
dc.relation.isbasedon[4] MENG, Fangang, So-Ryong CHAE, Anja DREWS, Matthias KRAUME, Hang-Sik SHIN a Fenglin YANG. Recent advances in membrane bioreactors (MBRs): Membrane fouling and membrane material. Water Research. 2009, vol. 43, issue 6, s. 1489-1512. DOI: 10.1016/j.watres.2008.12.044
dc.relation.isbasedon[5] DARAEI, Parisa, Sayed Siavash MADAENI, Negin CHAEMI, Mohammad Ali KHADIVI, Bandar ASTINCHAP a Rostam MORADIAN. Fouling resistant mixed matrix polyethersulfone membranes, blended with magnetic nanoparticles: Study of magnetic field induced casting. Separation and Purification Technology. 2013, vol. 109, issue 6, s. 111-121. DOI: 10.1016/j.seppur.2013.02.035
dc.relation.isbasedon[6] HOEK, Eric M.V., Asim K. GHOSH, Xiaofei HUANG, Monty LIONG, Jeffrey I. ZINK a Rostam MORADIAN. Physicalchemical properties, separation performace, and fouling resistance of mixed-matrix ultrafiltration membranes: Study of magnetic field induced casting. Desalination. 2011, vol. 283, issue 6, s. 89-99. DOI: 10.1016/j.desal.2011.04.008.
dc.relation.isbasedon[7] RAI, Mehendra, Alka YADAV, Aniket GADE, Monty LIONG, Jeffrey I. ZINK a Rostam MORADIAN. Silver nanoparticles as a new generation of antimicrobials: Study of magnetic field induced casting. Biotechnology Advances.2009, vol. 27, issue 1, s. 76-83. DOI: 10.1016/j. biotechadv.2008.09.002.
dc.relation.isbasedon[8] DOLINA, Jan, Tomáš JIŘÍČEK, Tomáš LEDERER, Monty LIONG, Jeffrey I. ZINK a Rostam MORADIAN. Membrane Modification with Nanofiber Structures Containing Silver: Study of magnetic field induced casting. Industrial. 2013-10-02, vol. 52, issue 39, s. 13971-13978. DOI: 10.1021/ie303120j.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectzanášení membráncs
dc.subjectmembrány se smíšenou matricícs
dc.subjectpolyethersulfon (PES)cs
dc.subjectpolyvinylpyrrolidon (PVP)cs
dc.subjectnanočásticecs
dc.subjectTiO2cs
dc.subjectZnOcs
dc.subjectCuOcs
dc.subjectvícestěnné uhlíkové nanotrubičkycs
dc.subjectbehenát stříbrnýcs
dc.subjectcharakterizace membráncs
dc.subjectmembrane foulingen
dc.subjectmixed matrix membraneen
dc.subjectpolyethersulfone (PES)en
dc.subjectpolyvinylpyrrolidone (PVP)en
dc.subjectnanoparticlesen
dc.subjectTiO2en
dc.subjectZnOen
dc.subjectCuOen
dc.subjectMultiwall Carbon Nanotube (MWCNT)en
dc.subjectsilver behenateen
dc.subjectmembrane characterizationen
dc.subject.verbismembránycs
dc.titleMožnosti minimalizace procesu zanášení s využitím nových membrán se smíšenou matricícs
dc.titlePossibilities of fouling minimization using new mixed matrix membranesen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplineNA-N
local.degree.programmeNanotechnologie
local.degree.programmeabbreviationN3942
local.department.abbreviationNTI
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationFM
local.identifier.stag30817
local.identifier.verbiskpw06485546
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:43cs
local.verbis.studijniprogramNTI Nanotechnologie/Nanomateriálycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Diplomova_prace_2015_Hana_Sourkova.pdf
Size:
9.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho_(Sourkova).pdf
Size:
1.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_oponenta_(Sourkova).pdf
Size:
1.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Sourkova_obhajoba.pdf
Size:
227.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP