Motivy žáků ke studiu na vybrané střední škole

Title Alternative:Motivation of pupils for studying at chosen high school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na motivy žáků ke studiu na vybrané střední škole. Cílem práce je zjistit motivační činitele žáků ke studiu na Střední škole designu a módy v Prostějově. Téma bylo záměrně zadáno také studentce Zdeňce Půlpánové, aby bylo možné porovnat motivy žáku ke studiu na dvou odlišných středních školách. V teoretické části bakalářské práce jsou obecně popsány pojmy motiv, motivace a teorie motivace, dále jsou zde zmíněny vnitřní a vnější činitelé motivace a rozdílnost motivů u chlapců a dívek při výběru střední školy. V praktické části je popsána Střední škola designu a módy, Prostějov a porovnána s druhou Střední průmyslovou školou v Mladé Boleslavi. V této části je vytvořeno dotazníkové šetření, které mělo za úkol zjistit motivy žáků čtvrtých ročníků ke studiu na konkrétní střední škole. Výsledky dotazníkového šetření byly vyhodnoceny a porovnány i s výsledky druhé střední školy.
Description
77 s., 2 s. příl. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
motivation (psychology), secondary education, secondary vocational schools, motivace, středoškolské studium, střední odborné školy
Citation
ISSN
ISBN