Vyhodnocení spolehlivosti vybraných výrobních zařízení v ARGO-HYTOS s.r.o. Vrchlabí

Title Alternative:Reliability evaluation of selected production equipment in ARGO-HYTOS Ltd., Vrchlabí
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá spolehlivostí výrobních zařízení a cílem je seznámení se základy spolehlivosti a analýzami výrobních zařízení. Za účelem analyzování a vyhodnocení poruchovosti vybraných výrobních zařízení ve společnosti ARGO-HYTOS s.r.o. byly vybrány dvě analýzy: Paretova analýza a analýza FMEA. Paretova analýza představuje v bakalářské práci statistickou metodu, používanou pro výběr nejvýznamnějších kategorií poruch. Obdržená data poruchovosti výrobních zařízení byly rozděleny do kategorií podle typu poruchy, seřazeny podle četností a následně z nich byl vytvořen graf, z kterého už lze jednoduše určit, které poruchy jsou nejzávažnější. Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) představuje metodu kvantitativní, která je také používána pro vyčlenění nejdůležitějších poruch, avšak ne graficky, ale ohodnocením jednotlivých poruch zvlášť a zapsáním do formuláře. Ohodnocení poruch je prováděno podle navržených kritérií a to podle kritéria závažnosti, výskytu a odhalitelnosti potencionální poruchy. Hlavním úkolem této práce bylo použití teoretických poznatků z oblasti spolehlivosti a následné aplikování při tvorbě analýz výrobních zařízení v ARGO-HYTOS s.r.o.
This bachelor thesis is focused on reliability of production facilities and the main aim is familiarization with the basics reliability a production facilities analyses. There have been chosen two analyses: the Pareto analysis and the FMEA analysis for reason analyzing and evaluation of production facilities failure rate in ARGO-HYTOS Ltd. In this thesis the Pareto analysis presents method for selection of the most significant categories of failures. Obtained indications of production facilities failure rate were dividend in to the categories in compliance with sort of failure, arranged according to frequency and consequently was design a graph from this dates. From this graph is possible to establish the most relevant failures more easily. The failure mode and effects analysis (FMEA) presents quantitative method, which is used for split the most important failures off. This analysis is typical by valuation each type of failure apart and writing the results in to the form. Failure assessment conducted by designed conditions. In the concrete relevance, occurrance and estimation of failure potential. The main objective of this presented thesis was using theoretical evidences from reliability area and successive application in production facility creation in ARGO-HYTOS Ltd.
Description
katedra: RSS; rozsah: 49
Subject(s)
spolehlivost, paretova analýza, analýza fmea, argo-hytos s.r.o, reliability, pareto analysis, fmea analysis, argo-hytos ltd
Citation
ISSN
ISBN