Ekonomický vývoj Slovenska v kontextu probíhající evropské měnové integrace.

Title Alternative:ECONOMIC DEVELOPMENT OF SLOVAKIA IN CONTEXT INSTANT EUROPEAN MONETARY INTEGRATION
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis treats the monetary integration, its theoretical fundamentals and applies them to the Slovak Republic. It describes each steps that countries in transition to the Eurocurrency, evaluates Maastricht criteria in time before and after the changeover. The main part of the thesis monitors and evaluates the macroeconomic indicators and evaluates gains and cost on the basis of convergence criteria. The conclusion by mid-term prediction future development.
Diplomová práce seznamuje s měnovou integrací, jejími teoretickými základy a aplikuje je na Slovenskou republiku. Popisuje jednotlivé kroky dané země při přechodu na novou měnu, vyhodnocuje maastrichtská kritéria v době před i po zavedení eura. Hlavní část práce sleduje makroekonomické ukazatele a vyhodnocuje náklady a přínosy ze zavedení eura na základě konvergenčních kritérií. Závěr práce předkládá střednědobou predikci budoucího vývoje.
Description
katedra: KEK; přílohy: CD ROM; rozsah: 71 s. (101 349 znaků)
Subject(s)
convergence, cost, euro, euro area, eurocurrency, european union, gains, gross domestic product, inflation, maastricht criteria, monetary integration, optimum currency area, price development, slovakia, cenový vývoj, euro, eurozóna, evropská unie, hrubý domácí produkt, inflace, jednotná měna, konvergence, maastrichtská kritéria, měnová integrace, náklady, optimální měnová oblast, přínosy, slovensko
Citation
ISSN
ISBN