Využití virtuální reality v přípravě na mimořádnou událost z pohledu zdravotnické záchranné služby

dc.contributor.advisorReček Jakub, Ing. Bc. DiS. :67196cs
dc.contributor.authorBaboráková, Kristýnacs
dc.contributor.refereeHorňáková Anna, Ing. Ph.D. :68334cs
dc.date.accessioned2024-02-10T06:03:46Z
dc.date.available2024-02-10T06:03:46Z
dc.date.committed5.5.2023cs
dc.date.defense29.1.2024cs
dc.date.submitted14.6.2022cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá využitím virtuální reality v přípravě na mimořádnou událost z pohledu zdravotnické záchranné služby. Cílem práce bylo zjistit tuto využitelnost v České republice. Práce se člení na teoretickou a praktickou (výzkumnou) část. Teoretická část definuje pojem virtuální realita, následně rozebírá jednotlivé simulační programy a jejich využití v přípravě na mimořádnou událost, poté popisuje jednotlivé části zařízení poskytovatele zdravotnické záchranné služby a v neposlední řadě se zabývá problematikou činnosti zdravotnické složky v místě mimořádné události s hromadným postižením osob. Praktická část, pro niž byla zvolena kvantitativní metoda ve formě dotazníku analyzuje a zpracovává odpovědi respondentů. Odborný článek do periodika je výstupem bakalářské práce.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the use of virtual reality in the preparation for an emergency from the perspective of a medical emergency service. The aim of the thesis was to determine this applicability in the Czech Republic. The thesis is divided into theoretical and practical (research) part. The theoretical part defines the concept of virtual reality, then discusses individual simulation programs and their use in preparation for an emergency, then describes the individual parts of the medical emergency service provider's equipment and last but not least deals with the issue of the activities of the medical emergency service at the scene of an emergency with mass disability of people. The practical part, for which a quantitative method in the form a questionnaire was chosen, analyses and processes the answers of the respondents. Professional article for a periodical is the output of the bachelor's thesis.en
dc.format101 s. (141 682 znaků)cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/174661
dc.language.isoCScs
dc.subjectHromadné postižení osobcs
dc.subjectmimořádná událostcs
dc.subjectsimulační programycs
dc.subjectvirtuální realitacs
dc.subjectzdravotnická záchranná službacs
dc.titleVyužití virtuální reality v přípravě na mimořádnou událost z pohledu zdravotnické záchranné službycs
dc.titleThe use of virtual reality in the preparation for an emergency from the perspective of emergency medical servicesen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationBakalářskýcs
local.identifier.authorD20000195cs
local.identifier.stag44776cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Baboráková_Kristýna_Přílohy.zip
Size:
6.74 MB
Format:
Unknown data format
Description:
VŠKP - příloha ( 22.11.2023 17:51 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Baboráková_Kristýna_Bakalářská_práce_E-verze.pdf
Size:
1.65 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VŠKP ( 22.11.2023 17:53 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek vedoucího BP - Kristýna Baboráková.pdf
Size:
78.75 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího VŠKP ( 11.12.2023 10:32 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek-oponenta-Baboráková.pdf
Size:
185.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta VŠKP ( 15.1.2024 11:13 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
39.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby VŠKP ( 29.1.2024 13:03 )