Smluvní teorie státu v novověké filosofii

Title Alternative:Contractual State Theories in Modern Philosophy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá smluvními teoriemi společenské smlouvy tří novověkých autorů. Jimi jsou Thomas Hobbes, John Locke a posledním Jean Jacques Rousseau. Každá z prvních tří kapitol je vždy věnována pojetí společenské smlouvy u jednotlivého autora. Ukazuje, jak jednotliví autoři viděli člověka ve stavu přirozeném, tedy bez smluvního závazku, válečný stav člověka, ve který přírodní stav vyústí, následně východiska z válečného stavu, tedy uzavření smlouvy a vytvoření státu. Každá kapitola je uzavřena myšlenkami autorů o státu jako takovém, tedy o jeho funkcích, o vztahu panovníka a poddaných a jejich vzájemných povinnostech, dále jak si představovali ideální státní zřízení a v neposlední řadě také o nebezpečích, která ohrožují stát na jeho existenci. Poslední, tedy čtvrtá kapitola, je věnována porovnání jejich názorů právě v pohledech na přirozený stav člověka, válku, svobodu a rovnost a na státní zřízení jako takové.
Description
52 s. +CD ROM
Subject(s)
theory of the state, modern philosophy, státověda, novověká filozofie
Citation
ISSN
ISBN