Možnosti zjišťování energetického výdeje organismu pro potřeby Laboratoře sportovní motoriky TUL

Title Alternative:Posibilites of diagnosing energy release of organism for requirements of Laboratory of sports motorics TUL
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of the thesis was to determine the optimal way of diagnosing energy release of organism for requirements of Laboratory of sports motorics of Technical University of Liberec. The all-day energy release was devided into several sections according to the degree of intensity of moving activity of the observed object. The suitable method for diagnosing energy release of the section was chosen with dependence on intensity of strain. We use a method of multiple of basal metabolism for sleep and then method of indirect ?calorimetry? based on determination of total oxygen consumption. The consumption is found out from a heart frequency average estimated or measured immediately. The new methodology was initially verified with using one subject and the results were compared to a questionnaire method which is currently the most widespread way of estimation the energy release. Huge differences were proved, especially for activities done with higher intensity. The questionnaire method strongly underestimates energy release. What concerns verification of the metohodology described the thesis can be used for nutritive and fitness cinsultancy especially of active sportsmen.
Cílem bakalářské práce bylo stanovení optimálního způsobu určování energetického výdeje pro potřeby Laboratoře sportovní motoriky Technické univerzity v Liberci. Celkový denní energetický výdej byl rozdělen do několika časových úseků podle stupně intenzity pohybové aktivity sledovaného subjektu. V závislosti na míře intenzity zatížení pak byla zvolena vhodná metoda pro stanovení energetického výdeje v daném časovém intervalu. Využíváme metodu násobku bazálního metabolismu pro spánek a dále metodu nepřímé kalorimetrie založené na určení celkové spotřeby kyslíku. Ta je určena z odhadované průměrné nebo změřené okamžité srdeční frekvence. Nová metodika byla pilotně ověřena na jednom testovacím subjektu a výsledky byly porovnány s dotazníkovou metodou, která je v současnosti nejrozšířenějším způsobem odhadování energetického výdeje. Byly prokázány značné rozdíly, především pro aktivity o vyšší intenzitě, při kterých dotazníková metoda silně podhodnocuje energetický výdej. V případě verifikace popsané metodiky dalším výzkumem najde práce uplatnění v nutričním a kondičním poradenství zejména aktivních sportovců.
Description
katedra: KTV; přílohy: CD; rozsah: 53
Subject(s)
energy expenditure, heart rate, minute oxygen consumption, indirect calorimetry, basal metabolism, energetický výdej, srdeční frekvence, minutová spotřeba kyslíku, nepřímá kalorimetrie, bazální metabolismus
Citation
ISSN
ISBN