Mechanizmy kolapsů kavitačních bublin v blízkosti pevných povrchů

Title Alternative:Mechanisms of cavitation bubble collapses near the solid boundaries
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na popis chování kavitační bubliny v blízkosti stěny. V úvodu jsou vysvětleny jev kavitace a známé způsoby interakce kavitační bublinky s pevnými povrchy. Jsou zde zmíněny možné způsoby generování kavitačních bublin a mechanismy kavitačního poškození materiálů. Práce detailně popisuje sestavu experimentu, použité principy měření, způsob generování kavitačních bublin při experimentu a faktory ovlivňující experiment. Chování bublinky v blízkosti stěny je studováno opticky pomocí CCD kamery a akusticky s použitím PVDF filmu a PVDF jehlového hydrofonu. Zvláštní pozornost je věnována popisu měřícího členu s integrovaným PVDF filmem popisu vlastností PVDF filmu a diskuzi omezení při jeho použití. Další část je zaměřena na kalibraci PVDF filmu metodou pádu kuličky. Následně jsou uvedeny popis parametrů experimentu, metodika zpracování výsledků a vyhodnocení charakteru chování kavitačních bublinek v blízkosti povrchů při různých režimech. V práci je provedeno porovnání hodnot sil a tlaků generovaných během kolapsu bublinky v blízkosti stěny pro různé mechanismy kolapsu.
Description
82 s., 5 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
cavitation, fluid mechanics, kavitace, mechanika tekutin
Citation
ISSN
ISBN