Projektové vyučování v odborném předmětu technologie skla

Title Alternative:Project Instruction in the Subject Glass Technology
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Téma Projektové vyučování v odborném předmětu technologie skla jsem ve své bakalářské práci promítla do praxe. Na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě jsme s žačkami druhého ročníku vytvořily a zrealizovaly projekt představující zpracování skla z hlediska technologie. Za tímto cílem žačky samy natočily a zkompletovaly krátký film, který jim přinesl nové zkušenosti, znalosti, dovednosti a zároveň umožnil názorně ukázat veřejnosti tento předmět. Já se při projektu zaměřila především na průběh, přístup žákyň, jejich motivaci, spolupráci a schopnost dosáhnout svého vytyčeného cíle. Celý projekt popisuji a hodnotím v praktické části práce. V teoretické části vymezuji vybrané pojmy a problematiku související s projektovým vyučováním. Toto studium tak převádím do praxe.
Description
58 s., 16 s. příl. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
project method in teaching, specialized school subjects, projektové vyučování, odborné předměty
Citation
ISSN
ISBN