Analýza hlavních obsahových linií časopisu Volná škola a osobnost Josefa Úlehly

Title Alternative:Content analysis of the main line magazine Free School and personality Josef Úlehla
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work report to readers about politics in our country in times of great revolutions, wars and numerous reforms. Readers as you in these uncertain times, cost of education, the reforms that have taken place and according to which teaching guidelines, and guided our foreign education. This paper discusses in detail the life and work of Joseph Úlehla, one of the leading educators seeking to reform education in this country. The work is also dedicated to its pedagogical, cultural and reform activities. In this work is introduced magazine Free School, which served the school reform "Free School" as a media vehicle for the dissemination of information among the people. The paper discusses who's making the magazine Free School participated and contributed to the form in which it operates. Chapter devoted to the magazine Free School includes a review of published articles and their authors.
Tato práce zpravuje čtenáře o politickém dění na našem území v době velkých revolucí, válek a četných reforem. Čtenáře seznamuje, jak si v těchto nejistých dobách stálo školství, jaké reformy se uskutečňovali a podle jakých pedagogických směrů se řídilo naše a zahraniční školství. Tato práce velmi podrobně rozebírá život a dílo Josefa Úlehly, jednoho z předních pedagogů usilujících o reformu školství u nás. Práce se věnuje i jeho pedagogické, kulturní a reformní činnosti. V této práci je představen časopis Volná škola, který sloužil školské reformě "Volná škola" jako mediální prostředek pro rozšíření informací mezi lid. Práce uvádí, kdo se na vytváření časopisu Volná škola podílel a jakou formou přispíval pro jeho fungování. Kapitola věnující se časopisu Volná škola obsahuje i přehled publikovaných článků a jejich autorů.
Description
katedra: KPP; přílohy: 2 x CD; rozsah: 54 s.
Subject(s)
history, history of education, reform of the "free school", josef úlehla, magazine free school, historie, dějiny pedagogiky, josef úlehla, reforma "volná škola", časopis volná škola
Citation
ISSN
ISBN