Posouzení ekonomické efektivnosti využití biomasy jako alternativního zdroje energie

Title Alternative:The economic effectivity review of the biomass usage as an alternative energy source
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce zpracovává informace o využití jednotlivých zdrojů biomasy k výrobě tepelné a elektrické energie. Tyto jednotlivé zdroje přesně vymezuje z pohledu jejich složení, formy i způsobu pěstování a poté informuje o dostupných technologiích pro jejich zpracování a přeměnu v energii. Součástí práce je také zhodnocení situace v České Republice a EU. Náplní této práce je také vytvoření nákladového modelu výroby a zpracování pro rychle rostoucí dřeviny a konopí seté, výpočet ukazatelů ekonomické efektivnosti investic do tohoto odvětví a zpracování citlivostní analýzy efektivnosti využití biomasy. Výsledkem je stanovení podmínek, při jejichž splnění je investice do energetické biomasy efektivní, a seznámení s používanými pěstebními postupy.
This work cover information about individual biomass resources used for electrical and thermal energy production. This individual resources are defined by their structure, form and method of cultivation. Accessible technologies used for their transformation into energy are desribed as well. Next part of the work is description of situation in Czech Republic and EU. Keystone of this work is creation of production and fabrication cost models for fast growing plants and cannabis sativa, calculation of investment economic efficiency indicators and elaboration of sensitivity analysis of biomasss usage. Determination of terms, which are condition for effective investment into energetic biomass, is outgrowth of this work. Important part of the work is familiarization with used silvicultural procedures.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 53
Subject(s)
biomasa, rychle rostoucí dřeviny, konopí seté, nákladový model, investice, biomass, fast growing plants, cannabis sativa, cost model, investment
Citation
ISSN
ISBN