Dopady plánovaného přijetí eura na podnik v potravinářském průmyslu

Title Alternative:Impacts of adopting the Euro currency on a business establishment in food industry
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My diploma work is focused on problems of the Czech Republic entering the European Union and evaluation of expected impacts of adopting the Euro currency on a business establishment. I endeavour after an elementary risk analysis of European economic and monetary integration regarding to a specific company carrying a food industry business whose production is destined for our home market. I attempt to pick up the impact of necessary changes related to the European integration on the general situation of food-processing industry. Either with reference to expected price of baker's production for final customers or regarding to total market demand. Finally I try to consider if the company {\clq}Jizerské pekárny` (bakery) is able to share the necessary costs arising from European legalities and market requirements and to describe how this specific bakery should get ready for the Eropean union entry. I target the range of expected changes and spread of risk brought by the integration process related to this company at the same time.
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku vstupu České republiky do eurozóny a na zhodnocení očekávaných dopadů přijetí eura na podnik. Snažím se o analýzu základních rizik vstupu do Evropské hospodářské a měnové unie z pohledu konkrétní firmy podnikající v potravinářském průmyslu, jejíž produkce je majoritně zaměřena na domácí trh. Pokusím se zachytit, jak se nevyhnutelné změny spojené se vstupem do eurozóny odrazí na celkové situaci v potravinářském průmyslu, ať již s ohledem na předpokládanou konečnou cenu pekárenských výrobků pro cílové zákazníky nebo ve vztahu k celkovému objemu poptávané produkce. V poslední řadě se pokusím posoudit, jestli bude sledovaná společnost Jizerské pekárny schopna nést nezbytné finanční zatížení vyplývající z požadavků na změny při vstupu do eurozóny, a popsat jakým způsobem by se měl uvedený podnik na vstup do eurozóny připravit. Zároveň se zaměřím na rozsah předpokládaných změn a rizika, která s sebou očekávaný proces z pohledu konkrétní firmy přináší.
Description
katedra: KEK; rozsah: 71
Subject(s)
dual circulation, euro, euro area, european exchange rate mechanism ii, exchange rate, price conversion, maastricht convergence criteria, national plan of implementation euro in cr, general law of implementation euro, big bang, duální cirkulace, euro, eurozóna, evropská unie, evropský mechanismus směnných kurzů ii, přepočítací koeficient, konverze cen, maastrichtská konvergenční kritéria, národní plán zavedení eura v čr, obecný zákon o zavedení eura, velký třesk
Citation
ISSN
ISBN