Retrospective Analysis of Systematic Land-Cover Change in the Upper Western Bug River Catchment, Ukraine

Title Alternative:Retrospektywna analiza ukierunkowanych zmian pokrycia terenu w dorzeczu górnego Zachodniego Bugu, Ukraina
dc.contributor.authorBurmeister, Cornelia
dc.contributor.authorSchanze, Jochen
dc.date.accessioned2016-06-20
dc.date.available2016-06-20
dc.date.defense2016-06-19
dc.date.issued2016
dc.description.abstractČlánek popisuje přístup a empirické výsledky systematických změn v povodí horního Západního Bugu na Ukrajině. Z teledat satelitu Landsat a SPOT je určen zemský povrch v období 1989, 2000 a 2010. Každý časový úsek je přitom zastoupen třemi obrázky z různých ročních období s cílem integrovat vývoj vegetace a opravit klasifikaci pomocí metody maximální věrohodnosti. Jako výsledek bylo detektováno celkem šest tříd: zastavěná plocha (městská), listnatý les, jehličnatý les, zemědělská půda, zeleň a vodstvo. Po učení povrchu v jednotlivých časových úsecích jsou zkoumány změny vzniklé za poslední dvě desetiletí. Pozorovaný pokles a růst je statisticky analyzován, aby mohly být stanoveny systematické a náhodné změny zemského povrchu ve zkoumané oblasti. Výsledky ukazují, že orná půda není přeměněna na zastavěné plochy. Orná půda se mění v travnaté porosty a naopak. Tato systematická změna je velmi silná. V klasifikaci lesních porostů jde především o vzájemnou záměnu, přičemž více dochází k přeměně lesů jehličnatých na listnaté.cs
dc.description.abstractW artykule przedstawiono podejście do tematyki ukierunkowanych zmian pokrycia terenu oraz empiryczne wyniki badań przeprowadzonych w zlewni górnego Zachodniego Bugu na Ukrainie. Pokrycie terenu zostało określone przy pomocy danych Teledetekcji Landsat i SPOT dla lat 1989, 2000 i 2010. Każdy krok czasowy reprezentowany jest przy pomocy trzech zdjęć satelitarnych służących uchwyceniu rozwoju roślinności oraz poprawie klasyfikacji metodą nawiększej wiarygodności. W rezultacie wyodrębniono sześć klas: teren zabudowany (miejski), las liściasty, las iglasty, grunty orne, łąki oraz wody. Na podstawie badań pokrycia terenu dla poszczególnych etapów czasowych określono zmiany w nim zachodzące na przestrzeni dwóch dekad. Obserwowany spadek i wzrost analizowanych klas poddany został statystycznej analizie w celu identyfikacji ukierunkowanych i losowych zmian pokrycia terenu na badanym obszarze. Wyniki pokazują, że grunty orne nie zostają przekształcane w tereny zabudowane. Grunty orne zamienia się w łąki i odwrotnie.pl
dc.description.abstractThe paper presents the approach and empirical findings of a study on systematic land-cover change in the upper Western Bug River catchment in Ukraine. Landsat and SPOT images as remote sensing data are used for land-cover0 classification for the time steps 1989, 2000 and 2010. Thereby, three inner-annual scenes represent the vegetation development for each time step and facilitate classification with the Maximum Likelihood Classifier. Six classes are detected: artificial surface, broad-leaved and coniferous forests, arable land, grassland and water bodies. After this step, land-cover change detection over two decades is conducted. The observed against the expected gross loss and gross gain are statistically analyzed to identify the systematic and random land-cover changes in the study region. Results show that arable land changes not into artificial surface. Arable land changes into grassland and vice versa. This systematic change is very strong. The forest classes interchange whereat broad-leaved forest gains more from coniferous forest in the last decade.en
dc.description.abstractDer Artikel zeigt die Herangehensweise und empirische Ergebnisse des systematischen Landbedeckungswandels im Einzugsgebiet des oberen Westlichen Bugs in der Ukraine. Aus Fernerkundungsdaten der Satelliten Landsat und SPOT wird die Landbedeckung für die Zeitschritte 1989, 2000 und 2010 bestimmt. Dabei wird jeder einzelne Zeitschritt mithilfe von drei innerjährlichen Bildern repräsentiert, um die Vegetationsentwicklung zu berücksichtigen und die Klassifikation mit dem Maximum Likelihood Classificator zu verbessern. Als Ergebnis wurden sechs Klassen detektiert: versiegelte bebaute Fläche (städtisch), Laubwald, Nadelwald, Ackerfläche, Grünland und Wasser. Nach der Ermittlung der Landbedeckung in den einzelnen Zeitschritten wird der Wandel über die zwei Jahrzehnte untersucht. Der beobachtete Rückgang und Zuwachs wird statistisch analysiert, um den systematischen und zufälligen Landbedeckungswandel für das Untersuchungsgebiet zu identifizieren. Die Ergebnisse zeigen, dass Ackerfläche nicht in bebaute Fläche umgewandelt wird. Ackerfläche geht in Grünland über und umgekehrt. Dieser systematische Wandel ist sehr stark ausgeprägt. In den beiden Waldklassen gibt es hauptsächlich einen wechselseitige Nutzungsänderung, wobei in den letzten zehn Jahren mehr Nadelwald in Laubwald umgewandelt wird.de
dc.formattext
dc.format.extent7-18 s.
dc.identifier.doi10.15240/tul/004/2016-1-001
dc.identifier.eissn1803-9790
dc.identifier.issn1803-9782
dc.identifier.otherACC_2016_1_01
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/16453
dc.language.isoen
dc.licenseCC BY-NC 4.0
dc.publisherTechnická univerzita v Liberci, Česká republikacs
dc.relation.isbasedonLAMBIN, E. F. et al.: The Causes of Land-Use and Land-Cover Change: Moving beyond the Myths, In: Global Environmental Change. 2001, Volume 11, Issue 4, pp. 261–69. DOI: .
dc.relation.isbasedonFAO and UNEP: The Future of Our Land. Facing the Challenge. 1999.
dc.relation.isbasedonGEIST, H.; McCONNELL, W.; LAMBIN, E. F.; MORAN, E.; ALVES, D.; RUDEL, T.: Causes and Trajectories of Land-Use/Cover Change. Chapter 3 in: Land-Use and Land-Cover Change. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg 2006. pp. 41–70. DOI: .
dc.relation.isbasedonPONTIUS, R. G.; SHUSAS, E.; McEACHERN, M.: Detecting important categorical land changes while accounting for persistence. In: Agriculture, Ecosystems & Environment. 2004. Vol. 101, pp. 251–68.
dc.relation.isbasedonMANANDHAR, R.; ODEH, I. O. A.; PONTIUS, R. G.: Analysis of twenty years of categorical land transitions in the Lower Hunter of New South Wales, Australia. In: Agriculture, Ecosystems & Environment. 2010, Vol. 135, pp. 336–46.
dc.relation.isbasedonTAKADA, T.; MIYAMOTO, A.; HASEGAWA, S. F.: Derivation of a yearly transition probability matrix for land-use dynamics and its applications. In: Landscape Ecol. 2010, Volume 25, pp. 561–72.
dc.relation.isbasedonBRAIMOH, A. K.: Random and systematic land-cover transitions in northern Ghana. In: Agriculture, Ecosystems & Environment. 2006, Volume 113, pp. 254–63.
dc.relation.isbasedonSEEGERT, J.; BERENDONK, T. U.; BERNHOFER, C.; BLUMENSAAT, F.; DOMBROWSKY, I.; FUEHNER, C.; GRUNDMANN, J.; HAGEMANN, N.; KALBACHER, T.; KOPINKE, F.-D.; LIEDL, R.; LEIDEL, M.; LORZ, C.; MAKESCHIN, F.; MARKOVA, D.; NIEMANN, S.; RÖSTEL, G.; SCHANZE, J.; SCHEIFHACKEN, N.; SCHUETZE, N.; SIEBERT, C.; STEFAN, C. B.; STREHLITZ, B.; TEUTSCH, G.; WEIGELT, C.; WEIß, H.; KOLDITZ, O.; BORCHARDT, D.; KREBS, P.: Integrated water resources management under different hydrological, climatic and socio-economic conditions: results and lessons learned from a transdisciplinary IWRM project IWAS. In: Environmental Earth Sciences. 2014, Volume 72, Bd. 12, pp. 4677-4687.
dc.relation.isbasedonSCHANZE, J.; TRÜMPER, J.; BURMEISTER, C.; PAVLIK, D.; KRUHLOV, I.: A methodology for dealing with regional change in integrated water resources management. Environmental Earth Science. 2012, Volume 65, pp. 1405–14.
dc.relation.isbasedonTAVARES WAHREN, F.; HELM, B.; SCHUMACHER, F.; PLUNTKE, T.; FEGER, K-H.; SCHWÄRZEL, K.: A Modeling Framework to Assess Water and Nitrate Balances in the Western Bug River Basin, Ukraine, In: Advanced Geosciences. 2012, Volume 32, pp. 85–92. DOI: .
dc.relation.isbasedonPLUNTKE, T.; PAVLIK, D.; BERNHOFER, C.: Reducing Uncertainty in Hydrological Modelling in a Data Sparse Region, In: Environmental Earth Sciences. 2014, Volume 72, Issue 12, pp 4801–4816. DOI: .
dc.relation.isbasedonLviv. In: Wikipedia. [encyclopedia online]. Wikimedia Foundation Inc. [accessed 2016-03-15]. Available from WWW:
dc.relation.isbasedonERTEL, A-M.; LUPO, A.; SCHEIFHACKEN, N.; BODNARCHUK, T.; MANTUROVA, O.; BERENDONK, T.; PETZOLDT, T.: Heavy load and high potential: anthropogenic pressures and their impacts on the water quality along a lowland river (Western Bug, Ukraine). In: Environmental Earth Sciences. 2011, pp. 1–15.
dc.relation.isbasedonGOROBETS, A.: An independent Ukraine: Sustainable or unsustainable development? In: Communist and Post-Communist Studies. 2008, Volume 41, pp. 93–103.
dc.relation.isbasedonKUZIO, T.: Political Culture and Democracy Ukraine as an Immobile State. In: East European Politics and Societies. 2011, Volume 25, pp. 88–113.
dc.relation.isbasedonRIABCHUK, M.: Ukraine’s ‘muddling through’: National identity and postcommunist transition. In: Communist and Post-Communist Studies. 2012, Volume 45, Issues 3–4, pp. 439–446. DOI: .
dc.relation.isbasedonBEREND, I. T.: Social shock in transforming Central and Eastern Europe. In: Communist and Post-Communist Studies. 2007, Volume 40, Issue 3, pp. 269–280. DOI: .
dc.relation.isbasedonDYKUNSKYY, I.: Das Wichtigste aus dem verabschiedeten Gesetz: Über das staatliche Bodenkataster? 15.09.2011, [accessed 2016-03-16]. Available from WWW:
dc.relation.isbasedonZATURJAN, M.: Parlament unterstützt Verlängerung des Moratoriums für den Verkauf von Ackerland. Kommersant-Ukraine 2009, [accessed 2016-03-16]. Available from WWW:
dc.relation.isbasedonGRIFFITHS, P.: Utilizing the Depth of the Landsat Archive to Reconstruct Recent Land Change in the Carpathian Ecoregion. 2013, Dissertation. Humboldt-Universität zu Berlin. Available from WWW:
dc.relation.ispartofACC Journalen
dc.relation.isrefereedtrue
dc.subjectLand coveren
dc.subjectSystematic land-cover changeen
dc.subjectWestern Bug Riveren
dc.subjectUkraineen
dc.titleRetrospective Analysis of Systematic Land-Cover Change in the Upper Western Bug River Catchment, Ukraineen
dc.title.alternativeRetrospektywna analiza ukierunkowanych zmian pokrycia terenu w dorzeczu górnego Zachodniego Bugu, Ukrainapl
dc.title.alternativeRetrospektivní analýza systematických změn zemského povrchu v povodí horního Západního Bugu na Ukrajiněcs
dc.title.alternativeRetrospektive Analyse des systematischen Landbedeckungswandels im Einzugsgebiet des oberen Westlichen Bug, Ukrainede
dc.typeArticleen
local.accessopen
local.citation.epage18
local.citation.spage7
local.fulltextyesen
local.relation.issue1
local.relation.volume22
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ACC_2016_1_01.pdf
Size:
935.16 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Článek